ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΑ

Ενίσχυση κτιρίου στα Εξάρχεια
ενίσχυση τοιχίων με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
Ενίσχυση κτιρίου σε τοιχεία με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
ενισχύσεις κτιρίων
ενίσχυση βιομηχανικού κτιρίου
ενισχύσεις κτιρίων κολόνες
ενίσχυση κτιρίου σε κολόνες και δοκάρια
ενισχύσεις κτιρίων ενίσχυση σε βιομηχανικό κτίριο
ενισχύσεις κτιρίων
Ενίσχυση κατοικίας στην Δροσιά
ενισχύσεις κτιρίων κατοικίας στην Δροσιά
Ενίσχυση προσθήκη κτιρίου στο Ηράκλειο Αττικής
ενισχύσεις κτιρίων
προσθήκη κτιρίου
προσθήκη δυο ορόφων

Συνεργαζόμενες εταιρείες υλικών