ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΑ

Ενίσχυση κτιρίου Εξάρχεια

Ενίσχυση βιομηχανικού κτιρίου Μαγούλα

Ενίσχυση κτιρίου στη Δροσιά

Ενίσχυση κτιρίου Ηράκλειο Αττικής