Επισκευή κολονών σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Πεύκη

Επισκευή κολονών σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Πεύκη

Σε αρκετές περιπτώσεις στις πολυκατοικίες  σε εξωτερικές όψεις (στηθαία ,μετόπες)  , σε κολόνες , οροφές εμφανίζονται προβλήματα στους σοβάδες και στο σκυρόδεμα (μπετόν).

Οι λόγοι διείσδυση υγρασίας , κακή συντήρηση , αστοχίες στην κατασκευή εξ αρχής , κακή ποιότητα υλικών . Γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που δημιουργούν τα προβλήματα αυτά .

Το κτίριο που αναφέρω ως παράδειγμα είχε πρόβλημα με τις κολόνες στην πιλοτή της πολυκατοικίας . Σε πολλές κολόνες υπήρχαν σαθροί αποκολλημένοι σοβάδες ενώ σε άλλα σημεία είχε γίνει αποκόλληση του μπετόν λόγω της ενανθράκωσης του .

Τα αίτια που προκάλεσαν αυτές τις ζημιές είναι διάφορα οι βασικοί λόγοι είναι δυο

Πρώτον από την αρχική κατασκευή του στο κτίριο είχαν γίνει πολύ σοβαρά λάθη . Σε κάποιες κολόνες κατά την κατασκευή τους μέσα σε αυτές είχαν τοποθετηθεί σωλήνες αποχέτευσης και όμβριων υδάτων .

Δυστυχώς γίνονταν πολλά τέτοια τις δεκαετίες ’70 ’80 με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα μετά από κάποια χρόνια . Σε κάποιες περιπτώσεις το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε καθολικά , καταργώντας το παλαιό δίκτυο και κατασκευάζοντας νέο δίκτυο εκτός κολονών .

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

αποκατάσταση κολονών πιλοτής Εφαρμογή επισκευαστικού geolite 40 Αποκατάσταση φωλιές μπετόν Σωλήνες μέσα σε κολόνα μπετού Επισκευή οπλισμού κολώνας Διάβρωση οπλισμού σε κολώνα