Ανακατασκευή κτιρίου cafe bar madania
ανακατασκευή επαγγελματικού χώρου, ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, Ανακαίνιση κλιμακοστασίου, ανακαίνιση κτιρίου, Επισκευές κτιρίων

Ανακατασκευή κτιρίου επαγγελματικού χώρου στον Αγ.Δημήτριο

Η ανακαίνιση του συγκεκριμένου κτιρίου είχε πολλές ιδιαιτερότητες λόγω της παλαιότητας του. Το κτίριο είχε ανεγερθεί την δεκαετία του ’60

Scroll to Top