Κατηγορία ανακατασκευή επαγγελματικού χώρου

Ανακαίνιση πολυιατρείου Doctors Plus

Ανακαίνιση πολυιατρείου Doctors Plus

Στα πλαίσια αναβάθμισης των ιατρικών υπηρεσιών του , έγινε η ανακαίνιση πολυιατρείου Doctors Plus. Η ανακαίνιση του πολυιατρείου έγινε σε τρεις ορόφους από τους συνολικά έξι ορόφους που διαθέτει το κτίριο της εταιρείας Doctors Plus. Ο σκοπός της ανακαίνισης ήταν…

Ανακατασκευή κτιρίου επαγγελματικού χώρου στον Αγ.Δημήτριο

Ανακατασκευή κτιρίου cafe bar madania

Η ανακαίνιση του συγκεκριμένου κτιρίου είχε πολλές ιδιαιτερότητες λόγω της παλαιότητας του. Το κτίριο είχε ανεγερθεί την δεκαετία του ’60 με προδιαγραφές φυσικά της τότε εποχής. Λειτουργούσε αρκετά χρόνια ως επαγγελματικός χώρος αλλά λόγω παλαιότητας εγκαταλείφθηκε από τους προηγούμενους ένοικους.…