Εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας στο Μαρούσι

Η εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας στο Μαρούσι είναι ένα έργο που επισκευάσαμε πρόσφατα. Όταν μας ζητήθηκε να προχωρήσουμε στην επισκευή του κτιρίου η εικόνα του γενικά ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση. Βέβαια η απόφαση των ενοίκων πάρθηκε αφού διαπιστώθηκε αποκόλληση τμήματος μπετόν από το εμφανές σκυρόδεμα των μπαλκονιών. Γενικά καλό είναι να μην φτάνουμε σε τέτοια […]