Κατηγορία Uncategorized

Επισκευή συντήρηση κτιρίου στις όψεις του

ELSICON Μελέτη Κατασκευή συντήρηση κτιρίων

Επισκευή συντήρηση κτιρίου στις όψεις του στο Μαρούσι Το κτίριο είχε να συντηρηθεί πολλά χρόνια και σε συνδυασμό με την κακή κατασκευή του εξ αρχής δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα. Η πολυκατοικία είχε κατασκευαστεί τέλη της δεκαετίας του ’70 με εμφανή μπετά…