Ετικέτα χωρίσματα με γυψοσανίδες

Ανακαίνιση πολυιατρείου Doctors Plus

Ανακαίνιση πολυιατρείου Doctors Plus

Στα πλαίσια αναβάθμισης των ιατρικών υπηρεσιών του , έγινε η ανακαίνιση πολυιατρείου Doctors Plus. Η ανακαίνιση του πολυιατρείου έγινε σε τρεις ορόφους από τους συνολικά έξι ορόφους που διαθέτει το κτίριο της εταιρείας Doctors Plus. Ο σκοπός της ανακαίνισης ήταν…